Marein Organizing logo

Goed om te weten

Veelgestelde vragen

Puzzel
Wat houdt de WMO in?

Dit is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet regelt hulp en ondersteuning zodat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij. Dit kan bijvoorbeeld door begeleiding, dagbesteding, ondersteuning om de mantelzorger te ontlasten, plaatsing in een beschermde woonomgeving of opvang indien nodig.

Als je meer over de WMO en de manier van aanvragen wilt lezen kan dat onder andere op de website van de:

Wat houdt het persoonsgebonden budget (PGB) in?

Een Persoonsgebonden Budget is een bedrag waarmee je zorg kunt inkopen bij een zorgverlener. Je koopt de zorg dan zelf in en regelt ook de betaling van de zorgverlener. Je bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg.

De Sociale Verzekeringsbank legt op haar website uit wat een PGB inhoudt, welke voorwaarden er aan verbonden zijn en hoe je het budget aan kunt vragen en beheren.

Bij een PGB betaal je vaak een eigen bijdrage.

Wat houdt Zorg in Natura (ZIN) in?

Bij Zorg in Natura kun je kiezen uit zorgaanbieders die een contract met je gemeente hebben. De gemeente controleert de kwaliteit van de zorgaanbieder en de betaling gaat rechtstreeks.

Bij ZIN betaal je vaak een eigen bijdrage.

Met welke kosten moet ik rekening houden?

Een kennismakingsgesprek kost niets en verplicht je ook tot niets. Wel vraag ik een vergoeding voor de reiskosten van € 0,70 per kilometer bij een enkele reisafstand boven de 20 kilometer.

Marein Organizing heeft een WMO contract met een aantal gemeenten en kan dan betaald worden uit een ZIN budget. Als je in aanmerking komt voor een PGB budget kunnen mijn kosten daar ook uit betaald worden.

Wat is het Institute for Challenging Disorganization® (ICD®)?

Dit is een non-profit onderwijsinstelling en biedt gespecialiseerde educatie en informatiebronnen. Sinds 2020 zijn een aantal van deze middelen ook in het Nederlands beschikbaar.

Hier kan je meer lezen over chronische desorganisatie. Ook vind je er de ICD® Clutter-Hoarding Scale en de ICD® Clutter Quality of Life Scale.

Wat is de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers (NBPO)?

De Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers heeft als missie om de kwaliteit, professionaliteit en veelzijdigheid van haar leden te bewerkstelligen.

Je kunt binnen de vereniging gericht zoeken naar een professional organizer.

Binnen de NBPO zijn er aspirant leden, leden en leden met een (M)RPO registratie. Wil je hier meer over weten dan kun op de website van het NBPO kijken.

Wat doet de Sociale Verzekeringsbank (SVB)?

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert verschillende regelingen uit, onder andere het PGB. Als je kiest voor een PGB wordt het budget op een rekening bij de SVB gestort. Jij geeft aan wat er aan welke zorgverlener betaald moet worden en zij zorgen daarvoor.

Meer informatie vind je op de website van de SVB.

Wat is de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM)?

De Zelfredzaamheid-Matrix is een lijst waarmee behandelaars, beleidsmakers en onderzoekers in verschillende werkvelden de mate van zelfredzaamheid van iemand kunnen beoordelen. Het gaat dan om zelfredzaamheid op de volgende gebieden: Financiën, Werk en Opleiding, tijdsbesteding, Huisvesting, Huiselijke relaties, Geestelijke Gezondheid, Lichamelijke gezondheid, Middelengebruik, Basale ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen) Instrumentele ADL, Sociaal Netwerk, Maatschappelijke Participatie en Justitie.

Meer informatie vind je op Zelfredzaamheid-Matrix.

Wat betekent Neurodiversiteit?

Neurodiversiteit betekent eenvoudigweg dat er verschillen zijn tussen de breinen van mensen en dus verschillende manieren van denken en leren. Het standaardbrein bestaat niet. Net zoals er geen standaarddier, geen standaardbloem en zeker geen standaardmens bestaat, zo bestaat er ook geen standaardbrein. Zoals we biodiversiteit, culturele en raciale diversiteit hebben, zo is er ook sprake van diversiteit in breinen en dat noemen we neurodiversiteit. Zo bekeken is het dyslectische brein of het ADHD/ADD-brein een breinvariant.
Bron: www.impusenwoortblind.nl/neuordiversiteit

Zit je vraag of antwoord er niet bij?
Neem dan gerust contact met me op.

Share This