Marein Organizing logo

de helpende hand bieden

Professional organizing voor doorverwijzers

In mijn aanpak combineer ik mijn ervaring met de passie voor mijn beroep.

Samen met de hulpvrager ga ik op zoek naar een passende aanpak. Er vindt een regelmatige evaluatie plaats aan de hand van het plan van aanpak, zodat de doelen niet uit het oog worden verloren.

Indien gevraagd werk ik met de ZRM (Zelfredzaamheid-Matrix) en rapporteer aan de hand daarvan.

Bij complexere hulpvragen vorm ik met andere hulpverleners een team om optimale resultaten behalen. Uiteraard gebeurt dit alleen met toestemming van de hulpvrager.

Alles wat ik hoor en zie is veilig bij mij. Ik werk volgens de gedragscode van de NBPO en volgens de ethische code van ICD. (Zie ook mijn werkwijze.)

NBPO Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers logo     ICD Institute for Challenging Disorganization logo

Een paar voorbeelden:

  • Veel mensen met AD(H)D ervaren opruimen en andere dagelijkse taken snel als saai. Door er een uitdaging van te maken voelt dit anders, interessanter, leuker en gemakkelijker vol te houden. Bijvoorbeeld binnen de tijdsduur van een muzieknummer zoveel mogelijk papieren opbergen.
  • Iemand met hoarding-problematiek heeft doorgaans meer moeite met het afstand doen van spullen door emotionele hechting. Ik kijk samen met de hulpvrager naar het doel dat iemand voor ogen heeft en zoek naar manieren waarop afstand doen van spullen wel mogelijk is of hoe de situatie in huis veilig kan worden gemaakt en veilig blijft.
  • Ouderen werken vaak op een lager tempo en ervaren nieuwe dingen leren als lastiger. Bovendien vertegenwoordigen hun spullen vaak een deel van hun leven, wat het moeilijker maakt om daarvan afstand te doen. In de loop van de tijd heb ik geleerd hoe ik samen met de hulpvrager een goed resultaat kan bereiken op een respectvolle manier. Bijvoorbeeld door op zoek te gaan naar ‘schatten’.
  • Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kan voorkomen in veel verschillende vormen, afhankelijk van de ernst en de plaats van het letsel. Ook zijn er overeenkomsten. Ik ga samen met de cliënt op zoek naar hetgeen er nog wel kan en probeer op die basis verder te bouwen. Door bijvoorbeeld het agendasysteem te behouden dat al lang gebruikt wordt en dus vertrouwd is.
Share This