Mijn werkwijze

Hulpvraag in kaart brengenWanneer u contact met mij opneemt zal ik u telefonisch al een aantal vragen stellen om uw hulpvraag globaal in beeld te krijgen. Hierna maken we dan een afspraak voor een intakegesprek bij u thuis. Dit gesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos en duurt ongeveer 1,5 uur. (Bij een enkele reisafstand boven de 20 kilometer breng ik € 0,35 reiskosten per kilometer in rekening.) We brengen uw hulpvraag verder in kaart en bespreken de geschatte tijdsduur van de hulp.


Indien gewenst kan ik na het intakegesprek een plan van aanpak met daarin de tijdsduur, werkwijze en de geschatte kosten voor u maken. Ook kan het voorkomen dat we besluiten meteen een afspraak te plannen voor de start van het traject of we kunnen tot de conclusie komen dat een andere aanpak beter bij u past. Als u akkoord gaat met het voorstel, plannen we een startdatum.


Tijdens die afspraken gaan we samen aan de slag. Ik help u bij het in kaart brengen van de probleemgebieden en reik u een werkwijze aan om tot een oplossing te komen. U hoeft geen voorwerk te verrichten. Afhankelijk van de klus die we gaan klaren bespreken we gezamenlijk wie er wat doet. In de ene situatie kunnen we samen zaken uitsorteren, kasten in elkaar zetten en ruimtes opnieuw indelen, in het andere geval kan ik u een systeem laten zien om bijvoorbeeld uw administratie te ordenen en gaat u zelf aan de slag terwijl ik beschikbaar ben om vragen te beantwoorden.


Na het opruimen/systeem aanbrengen is er nog een evaluatiemoment. U kunt er voor kiezen of dit via de telefoon of via een huisbezoek plaatsvindt. Als "stok achter de deur" kunt u gratis telefonisch vragen stellen gedurende de zes weken na de evaluatie. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om een regelmatig bezoek in te plannen waarin we bekijken hoe het loopt en eventueel zaken bijstellen.


Uiteraard is alles wat u me vertelt en laat zien vertrouwelijk. Ik werk volgens de gedragscode van de NBPO en zal professioneel, zorgvuldig en discreet te werk gaan.