Professional Organizing

Wat doet een professional organizer?Een professional organizer helpt mensen bij het orde op zaken stellen. Dit kan zowel voor particulieren als voor bedrijven. Marein Organizing werkt voornamelijk voor particulieren en kleine bedrijven.

Professional organizers kunnen in verschillende situaties worden ingeschakeld. Denk hierbij aan tweeverdieners met tijdgebrek, mensen die geen overzicht meer hebben over hun financiën, iemand met een burn-out die het overzicht kwijt is, mensen met ADHD die moeite hebben met structuur aanbrengen in de huishouding, ouderen die van groot naar klein verhuizen en afscheid moeten nemen van een aantal dierbare spullen. Zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen van situaties waarin een organizer kan helpen.

De taken van een professional organizer zijn onder andere het leveren van advies, zelf mee aanpakken, helpen met het maken van keuzes en met u meedenken. Het uiteindelijk doel is ervoor te zorgen dat u weer overzicht hebt over uw huishouden en administratie en weer grip krijgt op uw leven. Een professional organizer kan u helpen met het structureren van de huishouding, het ordenen van de administratie, de financiën op orde brengen en zo verder. Uiteraard afhankelijk van uw hulpvraag.

Mijn manier van werken als professional organizer is altijd met u samen. Ik beslis dus niet welke spullen er weg gaan, waar u uw geld aan moet uitgeven of hoe u moet leven. De beslissing ligt altijd bij u. Door de aard van mijn werk is het onvermijdelijk dat ik veel privé zaken zie. Uw privacy is gewaarborgd door het feit dat ik alles wat wordt besproken als vertrouwelijk behandel.


PGB Persoon Gebonden Budget of ZIN Zorg in NaturaVoor mensen met een beperking of ziekte bestaat de mogelijkheid om hulp via de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) in de vorm van een Persoons Gebonden Budget of Zorg in Natura aan te vragen. Met dit budget mag onder andere een professional organizer ingehuurd worden. Dit valt dan onder begeleiding.

Meer informatie over het PGB kunt u vinden op de website van Per Saldo. www.pgb.nl of www.persaldo.nl. Indien nodig kan Marein Organizing u helpen bij het aanvragen van een maatwerkvoorziening via de WMO. Ik heb overeenkomsten met een aantal gemeenten en kan ook daar ZIN verlenen.


ADHDVeel mensen met ADHD hebben moeite met het creëren van overzicht en orde. Het blijkt dat een combinatie van medicijnen en psychische ondersteuning voor goede resultaten zorgt. Met de praktische ondersteuning kan Marein Organizing u helpen. Bijvoorbeeld met het bedenken van een systeem om uw leven beter te organiseren en zo stress te verminderen. We bekijken samen waar de knelpunten liggen en hoe we deze kunnen aanpakken. Tijdens een intakegesprek bepaalt u zelf uw doelen, ik kom met een plan en samen zorgen we er voor dat uw doelen bereikt worden.

Na het bereiken van het doel bepalen we samen of het hiermee afgerond is, of dat het wenselijk is om vervolgafspraken te maken. Dit kan zijn om de vinger aan de pols te houden en te bekijken of de bedachte structuur voor u prettig blijft werken.